Kristiansen Rørservice ble etablert i 2007 av Kim Kristiansen og har i dag ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen faget. Kristiansen Rørservice AS innehar sentral godkjenning, er EN mesterbedrift, er medlem av Rørentreprenørene og er Godkjent lærebedrift.  Vi har til enhver tid kunden i fokus og vår fagkunnskap gir din trygghet.
Vi holder til på Sofiemyr og betjener kunder i Viken/Follo og Oslo.


Sertifiseringer/Godkjennelser


Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

 Sentral godkjenning er en kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringen og administreres av Direktoratet for byggkvalitet

Målet med kvalitetsordningen er at den skal bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant alle aktører i byggenæringen. De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor.

En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering.

Organisasjonens formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

Rørentreprenørene Norges viktigste oppgave er å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning.En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. For å bli godkjent må lærebedriften gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget. Ha en faglig kvalifisert person og en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Bedriften må utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen